Bevrijding

De Slag om de Schelde: belangrijker dan D-day

In Zeebrugge staat er sinds kort een tentoonstelling over die passage in de Tweede Wereldoorlog, maar op school zal je er niet of nauwelijks over geleerd hebben. Geen enkele Hollywoodfilm heeft zich erop geïnspireerd. Nochtans was het volgens opperbevelhebber Dwight Eisenhower de belangrijkste slag van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Meer nog dan D-Day.

Lees origineel artikel      Lees hier hetzelfde artikel als pdf-document

Lees hier berichten over de film “Slag om de Schelde

Area Bombing Flushing  –  TOP SECRET

 

Conference held in Air Marshal ROBB’s room at 10.30 hours on 31st October 1944, with General WHITELY and General SCHLATTER.

Klik op het document hiernaast om te vergroten

 

 

Het belang van de internationale rol van Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog

“Winston Churchill voorkomt ramp in Vlissingen”

Het belang van de internationale rol van Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog, nationaal nauwelijks onderkend, evenmin als wat zijn bewoners ervoor hebben moeten doorstaan. Vlissingen toont zijn internationale belang uit benamingen als: Flushing, Flessingue en mogelijk gaan er nog meer namen over de wereld om deze havenstad aan de zuidzijde van Walcheren aan te duiden. Walcheren is gelegen aan de monding van de Westerschelde en er is geen plek in Nederland waar zoveel vestingwerken uit de verschillende perioden van de geschiedenis zijn terug te vinden. Er is vaak gevochten en veel vernield. De haven van Vlissingen vormde echter nooit het doel van een militaire operatie. Haar strategisch belang is die van sleutel tot de vaarweg naar Antwerpen, de rode draad in de internationale geschiedenis van Vlissingen. Want dat speelt al eeuwen lang als wereldhaven een belangrijke rol speelt in de internationale geschiedenis. Lees verder

Het verhaal van Jean Neven

We ontvingen weer een bijzonder bericht van Loes Glerum over de No 4 Commando Jean Neven, geboren 16 mei 1916 in Diekirch (Luxemburg). Overleden 2 november 1944 te Vlissingen. Er blijken dus ook Luxemburgers deel te hebben uitgemaakt van de commando’s die in Vlissingen zijn geland. Jean Neven behoorde tot de Franse groep van Kieffer. Een bijzondere geschiedenis werd mij duidelijk: Félix Peters en de broers Jean en Antoine Neven uit Diekirch, Luxemburg verlieten Diekirch op 19 juni 1941 en staken de grens over naar België en vervolgens naar Frankrijk, waar ze een lang verblijf in een werkkamp voor buitenlanders hadden.

Lees verder

 

Roll of Honour Flushing November 1944

 

Links een indrukwekkende foto van de tijdelijke graven van de geallieerde militairen, achter de Slijkhaven. Deze militairen zijn merendeel te Bergen op Zoom herbegraven. Klik op de foto om te vergroten. Klik hier voor de: Roll of Honour

Deze ‘Roll of Honour’, erelijst, moet er komen bij Uncle Beach voor de militairen die hun leven verloren bij de bevrijding van Vlissingen. De Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen vraagt de steun van de Vlissingers om de 61 jonge mannen te eren in het 75ste herdenkingsjaar van de Slag om de Schelde.

Roll of Honour moet er komen.

Onthulling Roll of Honour op 30 augustus 2019.

Zie ook: Sponsoren: bedankt !!

Silhouette en kaartje van Uncle Beach

 

De soldaten kregen bij de aanval vanuit Breskens op Vlissingen een silhouette en een kaartje van de ligging van Uncle Beach mee. Klik op de plaatjes hiernaast om te vergroten.

IMG_0057-vintage

De Slag om de Schelde (Carla Rus)

“Wanneer je aan een willekeurige Nederlander vraagt of hij de Slag om de Schelde uit de Tweede Wereldoorlog kent, antwoordt hij meestal ontkennend. De mislukte Slag bij Arnhem (Operatie Market Garden) kent bijna iedereen. Maar de geslaagde – en voor het winnen van de oorlog in West-Europa onmisbare – Slag om de Schelde, kent bijna niemand. Terwijl het in WO II de heftigste veldslag op ons grondgebied was. “

Lees hier het volledige artikel

Inmiddels is het artikel ook verschenen in het Maandblad Terugblik van de Documentatiegroep ’40 ’45. Zie: Http://www.documentatiegroep40-45.nl

 

Zie ook van dezelfde auteur:  Gewone mensen die iets moesten doen

Rapportages en verslagen over de bevrijding van Vlissingen en Walcheren

In de vele boeken en studies die over de Slag om de Schelde zijn verschenen word verwezen naar meerdere documenten. Onderstaand een aantal verslagen uit de eerste hand, van de commandant te velde:

 

Aanval op Britannia
Schermafbeelding 2018-11-13 om 16.59.05

De Avondster van 3 november 1944

Terwijl op Walcheren al maanden geen krant of nieuwsbode kon verschijnen, ontdekten we onlangs dat dit in Bergen op Zoom tijdens de Slag om de Schelde kennelijk wel mogelijk was. Dit nieuwsmedium meldt waar in de wereld overal gevochten werd, om te beginnen met Vlissingen.

Klik hier voor het volledige artikel in de Avondster

Een bijzonder verhaal uit de memoires van dokter Jens

Behalve militaire verslagen over de bevrijding streeft de redactie van deze site er naar vooral ook verhalen te plaatsen van burgers en andere betrokkenen. Onderstaand een korte impressie van de indertijd bekende dokter Jens ingeleid door voormalig huisarts en verzamelaar en publicist Ad van Dijk.

Inleiding

Dokter Jens was gedurende de oorlogsjaren van 1939 tot 1945 assistent bij zijn oom, de bekende chirurg Staverman. Hij kende Vlissingen goed, had er in zijn jeugd zelfs een tijd gewoond, en had er later vaak vacanties doorgebracht. Dat leidde er toe dat hij in 1939 Staverman graag kwam helpen. Jens werd toen tevens commandant van de Rode Kruis Colonne. Hij heeft daarna “zijn” Vlissingers geen moment meer in de steek gelaten, zowel in de meidagen van 1940 als bij de vele bombardementen. Tijdens de hevige straatgevechten in november 1944 waagde hij zich meermalen in de vuurlinie om gewonde soldaten te helpen en raakte daarbij, gelukkig slechts licht, gewond. Jens woonde eerst in het ziekenhuis Bethesda, maar toen dat in october 1944 onder water kwam te staan trok hij, met zijn jonge bruid Ditje, in bij de nonnen in het Sint Josephziekenhuis. Na de oorlog is hij naar het Gooi gegaan en heeft na het beëindigen van zijn chirurgische praktijk de memoires geschreven over die emotionele periode in Vlissingen. Deze zijn nooit gepubliceerd, maar ik heb toestemming er discreet gebruik van te maken.

A.H. van Dijk

Lees hier het complete artikel van dr. Jens

Rode Kruis Walcheren, in memoriam slachtoffers 2e wereldoorlog

 

Ter nagedachtenis aan alle vrijwilligers die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest voor het Rode Kruis op Walcheren. Zij deden onder de meest
moeilijke omstandigheden hun taak. Enkele raakten daarbij (zwaar-) gewond. Anderen zijn gefusilleerd, vermoord in een concentratiekamp of stierven door uitputting en oorlogsgeweld. In het bijzonder herdenken wij de twee leden
Franciscus Braat en Wilhelmus Johannes Cornelisse. Zij kwamen om het leven ondanks de bescherming van het Rode Kruis embleem.

Lees verder: Rode Kruis Walcheren nieuwsbrief ‘In Memoriam’ mei 2019

VL-Canadezen-NweDijk-vintage

De bevrijding van Walcheren, een scriptie van L.J. Broeksma

De verliezen, geleden bij het vrijmaken van de Schelde monding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn zwaar geweest: 703 officieren en 12170 militairen van andere rang verloren het leven of werden gewond. Alleen al het Canadese leger verloor 355 officieren en 6012 anderen. De doden liggen begraven op de Canadese begraafplaats bij Bergen op Zoom.

De Commandotroepen verloren tussen 1 en 8 november 103 doden en 325 gewonden, terwijl 68 commando’s werden vermist. Van het ondersteuningseskader van de Royal Navy, ruim 1000 man sterk, verloren er bij Westkapelle 172 het leven of werden vermist en werden er 286 gewond.

Lees verder

The battle of de Scheldt

Het aandeel van de Canadezen in de bevrijding van Walcheren was groter dan gedacht. Meer dan 350 stuks zware artillerie namen met succes vanuit Breskens e.o. de zware bunkers onder vuur. Ook werd de vraag beantwoord of men anno 2018 een zelfde operatie zou uitvoeren. Het antwoord was duidelijk: NEE!

Klik hier voor de dia-presentatie van colonel Tim Young – Battle of the Scheldt V5 Final Draft

Klik hier voor item “Film over de “Slag om de Schelde”

BEVRIJDINGSROUTE VLISSINGEN

Stadswandelingen Vlissingen met gids organiseert vanaf dinsdag 4 juni de thema wandeling ‘Bevrijdingsroute Vlissingen met gids”. Het is 1 november 1944. Om kwart voor zes in de morgen landen geallieerde commandotroepen in Vlissingen: de laatste fase van de Slag om de Schelde, ingezet om de Antwerpse haven te kunnen gebruiken voor de bevoorrading van de bevrijdingslegers. Nu 75 jaar later, herdenken we de vele duizenden gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers. Vanaf 4 juni iedere dinsdag om 14.00 uur kunnen geïnteresseerden deze bevrijdingsroute lopen met de vertellingen over de eerste dag van de bevrijding van Vlissingen. Als voorbereiding kunnen de deelnemers op Facebook de Britse film over de landing zien: https://www.facebook.com/  Tijdens het toeristenseizoen zal de aandacht vooral op de toeristen zijn gericht, maar vanaf september zullen met steun van de  Gemeente Vlissingen wandelingen worden georganiseerd voor de inwoners van Vlissingen en in samenwerking met de HZ speciale wandelingen voor de scholieren. Verdere informatie vindt u op de website: https://stadswandelingvlissingen.nl Klik vervolgens op Bevrijdingsroute