Literatuur en links

Literatuur

Over Vlissingen in de oorlogsjaren is veel geschreven. De werkgroep Documentatie heeft een lijst opgesteld met vele titels. Deze zijn alfabetisch op naam van de schrijver opgesomd. Aanvullingen zijn welkom!

Abeleven-Labberton Zeeland vocht door Middelburg 1942

Abspoel, B.J.M.A. Wat moeten getroffenen van de wederopbouw weten Middelburg 1946

Alten, J.P. van Een ophitsend geschrift in Zeeland Badhoevedorp 2001

Arends, H.P. De strijd om de Wester-Schelde in de Tweede Wereldoorlog Marineblad 1952

Bertijn, F De strijd om de Westerschelde in 1944 Marineblad 1995

Blake, George Mountain and Flood. The History 52e Lowland Division Glasgow 1950

Boersma, W. Geschiedenis No.2 Commando’s Artikel GAV

Bollen, Hen e.a. Worsteling om Walcheren Zutphen 1985

Bosma, Koos e.a. Een geruisloze doorbraak Rotterdam 1995

Bree, L.W. de Zeeland 1940-1945 Middelburg 1979

Cats, Jacques Water als wapen Vlissingen 1990

Cats, Jacques De dokter en de oorlog Vlissingen 2014

Crijnen, Ton en Het veelbewogen leven van de NSB Burgemeester van

Herbers, Ina Vlissingen en Woerden Soesterberg 2010

Daalder, H. De tweede wereldoorlog en de binnenlandse politiek Utrecht 1985

Dijk, A.H. van, Walcheren onder vuur en water Middelburg 1994

Eekman, P.G., Roelse, J.

en Tuinman, J.

Dijk, A.H. van De Engel van Vlissingen, in Walacria, Middelburg1996

een kroniek van Walcheren, deel 8, p. 8-21

Idem De meidagen van 1940, Vlissingen 1981

uit het dagboek van een Vlissingse verkenner,

twaalf jaar oud, bijna dertien,

in: De Wete, orgaan van de Heemkundige Kring Walcheren,

jrg.10, nr. 2, p. 20-23

Idem Hoe Piet Surrogaat aan zijn naam kwam Vlissingen 1994

in: idem, jrg. 23, nr.3, p. 27-28

Doolaart, A. den Walcheren komt boven water Amsterdam 1946

Dürnhols Het laatste bastion Vlissingen 1997

Gilchrist, Donald Don’t cry for me (1952) Artikel GAV

Ham, Gijs van der Zeeland 1940-1945, deel 2 Zwolle 1990

Heyn, J. Jr. Water over Walcheren Middelburg 1945

Herbers, I. . Het Vlissingen van Joh. P. Ventevogel Middelburg 2013

Heuvel, J.H.J. van den Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Middelburg 1987

Hoof, Ada van Vlissingen bijzonder wonen Vlissingen

Hoof, Ada van e.a. Memoria Walcheren 40-45. Oorlogsmonumenten Westkapelle 2007

Hoogenboezem, Jaap H.J. Kruls. Een politieke generaal Maastricht 2010

Houterman, J.N. Walcheren bevrijd Middelburg 1994

Huiskes, Gino e.a. Het Rode Kruis en Zeeland Kruiningen 1992

Jong, L. de, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ’s Gravenhage 1969-1981

Knoop, H.B.J. De Herbouw van Vlissingen Vlissingen 1945

Knoop, H.B.J. Metamorphose van Vlissingen Artikel GAV

Knoop, H.B.J. e.a. Zeeland in bewogen dagen 1940-1945 2e deel Middelburg

Kok, G.A. de e.a. De Koninklijke Weg Middelburg 1975

Korteweg, A Oorlog aan de Scheldemond Middelburg 1948

Kuipers, Jan J.B. Het verhaal van Zeeland Hilversum 2005

en Swiers, Robbert Jan

Lamberts, Bé Categoriaal onderzoek Wederopbouw 1940-1945 Zeist 2007

Lemoine, André H. De kanonnen van Walcheren Middelburg 1970

Lennep, G.L. van Verklarend oorlogswoordenboek Amsterdam 1988

Lith, H.A. van De bevrijding van Walcheren Middelburg 1970

Meijer, Mieke e.a. De Vlissingse Houtkust Vlissingen 2006

McDougall, Murdoch C. Swiftly They Struck. The Story of No.4 Commando London 1954

Pollmann, Tessel Van Waterstaat tot Wederopbouw Amsterdam 2006

Poppe, Willem Indrukken herinneringen en belevenissen Vlissingen 1967

uit de oorlogsjaren 1940-1945, met een korte beschrijving (zie deze site, bij: verzet)

van de ontwikkeling en het daadwerkelijk verzet in Vlissingen,

aangeboden aan de burgemeester

Quite, Piet Barsten in de Fles, Jongensjaren in Vlissingen, 1940-1947 Vlissingen 1990

Rapport Snelcommissie Het Nieuwe Walcheren Middelburg 1946

Rengelink, J.W. e.a. Volk in verdrukking en verzet Amsterdam 1960

Ridder, Jo de Vlissingen, kind van de rekening Vlissingen 2013

Ridder, Jo de Vlissingen plankenstad Vlissingen 2017

Rengelink, J.W. e.a. Volk in verdrukking en verzet 1940-1945 Amsterdam 1960

Sakkers, H. De Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen Rijswijk 1900-2000

en Houterman, J.N. gedurende opbouw en strijd 1942-1944

Idem Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944, Middelburg 1997

Atlantikwall: Vlissingens laatste vestinggracht

Schneiders, Lies e.a. Arbeidsinzet, themanummer Utrecht 1998

Segers, Carlo G. Geef ons een slagveld. Geschiedenis Belgische Commando’s Antwerpen 1950

Slager, Kees Verjaagd door vuur en water Poortvliet 2012

Schmidt, Annie M.G. Wat ik nog weet Amsterdam 1992

Soest, Hans van Frontstad Vlissingen Vlissingen 1985

St. Hist. Onderzoek Slag om Woensdrecht Bergen op Zoom 1995

Stichting Aldegonde Het tij keert, 1944-1946 Vlissingen 2009

Steutel, Cees e.a. Joods Vlissingen Vlissingen 2010

Tempel, van den J. Nederland in Londen Haarlem 1946

Thompson R.W. De 85 dagen. De Slag om de Schelde Hoorn 1957

St. Nieuw-Walcheren Programma herdenking 4 november 1947 Middelburg 1947

Whitaker, Denes W. e.a. De strijd om de Schelde Baarn 1986

Veur, M.W.G. van der Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren Middelburg 1945

Woelderen, Helene van Woelwater Vlissingen 1994

Zwemer, Jan P. Zeeland 1945-1950 Middelburg 2000

The X-Commando Artikel GAV