Herdenking 4 en 5 mei 2019

Herdenking 4 en 5 mei 2019

        

Op 4 en 5 Mei 2019 werd de jaarlijkse nationale dodenherdenking gehouden en de volgende dag de bevrijding gevierd. Voor wie daarbij niet aanwezig kon zijn geven wij onderstaand enkele van de toespraken die werden gehouden. Tijdens een herdenkingsdienst van de Wereld Raad van Kerken bij de Noorderbegraafplaats werd afwissend gesproken en gemusiceerd. De dienst stond onder leiding van dominee Pascal Handschin die in de volgende bewoordingen bij de herdenking stil stond:

In vrijheid kiezen.

Het lijkt zo vanzelfsprekend samen te horen. Dat je een keuze hebt impliceert het eigenlijk al, een stukje vrijheid. Je kan het doen of je kan het laten, je kan voor het ene kiezen of voor het andere. Voor ons, in de tijd waar we leven lijkt dit vanzelfsprekend, klinken keuze en vrijheid samen. Maar kiezen en vrijheid hoeven niet per se iets met elkaar te maken hebben. In tijden van crisis, in tijden van oorlog is het vaak niet de vrije wil, de rationele afweging die tot een keuze leidt, maar de druk van buiten, materiële nood, angst om het eigen leven en het leven van de familie. Welke kant ga ik dan op? Moet ik  wegvluchten? Waaraan zal ik meedoen? Moet ik mij verzetten? Er komt van alles bij kijken als je over kiezen nadenkt. In vrijheid kiezen is het motto van de 4 en 5 mei vieringen van dit jaar. Het is een duidelijke verwijzing naar de politieke kant van het begrip kiezen. Het is een verwijzing naar de invoering van het algemeen stemrecht in Nederland, honderd jaar geleden. Lees verder.

Ook burgemeester Bas van den Tillaar voerde het woord:

Beste mensen,

Jaarlijks komen wij hier en op de Noorderbegraafplaats samen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogssituaties en vredesoperaties nadien, te herdenken. Dit jaar is daarbij heel bijzonder, omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd. We staan dit jaar in het bijzonder stil bij de Slag om de Schelde, die de vrije doorvaart naar Antwerpen moest verzekeren en voor onze regio, tegen een hoge prijs, de bevrijding bracht.  De in 2008 overleden schrijfster Mies Bouhuys omschreef de 4 mei-herdenking zo: ‘Aanstonds zal, zoals elk jaar opnieuw, de stilte aanbreken waarin Nederland zijn doden herdenkt. Zelfs hier (…) zullen de geluiden die een stad tot stad maken, stilvallen. Plotseling hoorbaar nemen we alleen nog stemmen van vogels waar. Door al onze herinneringen heen aan de doden van wie we in die ogenblikken vervuld zijn, fluiten vogels in het zeker weten van een nieuwe lente. De bomen langs de grachten dragen in hun takken het eerste blad en parken en plantsoenen breken uit in kleuren: tekens van leven, waar we maar gaan.’Juist vandaag, juist aan de vooravond van de viering van driekwart eeuw vrijheid, is het belangrijk weer te herdenken. Lees verder, toespraken in rouwcentrum en op begraafplaats.

Tot slot vertelde de Vlissinger Piet Wisse hoe hij de 1e november 1944 had beleefd: 

De bevrijding. Het is vroeg in de morgen 1 november 1944. We zijn in de kelder onder ons huis. Ongeveer 200 kanonnen nemen Vlissingen onder vuur. De lucht is vol van het gruwelijke gehuil en de daarop volgende ontploffingen van de granaten. We zijn bang, het is koud en vies in de kelder ,we kunnen niet zitten. Na enige tijd wordt het rustiger. Ons huis is niet getroffen, maar er is geen ruit meer heel. We woonden op de hoek van de Spuistraat en de Coosje Buskenstraat, de oprit naar de boulevard. Op de andere hoek  stond de bioscoop Alhambra. Tegenover ons huis stond garage Centrum en daarnaast de ULO scholen. Een deel van de garage stond in brand. Toen we in de Spuistraat rondkeken, zagen we ineens de bevrijders op ons afkomen .Lees verder

Dit jaar werden een aantal inwoners en militairen die gesneuveld, omgekomen bij bombardementen of gefusilleerd waren door de gemeente uitgelicht. Op dit moment zijn de volgende foto’s met beschrijvingen van hen beschikbaar. Klik op de foto om te vergroten en de tekst te lezen.

   

          

Op Bevrijdingsdag werd de twintigste H.M.van Randwijklezing inde Sint Jacobskerk gehouden. Dit jaar hield mevr. mr. Lilian Gonçalves–Ho Kang You  voor een bomvolle kerk de lezing waarin zij inging op het onrecht dat aan de slachtoffers en hun nabestaanden werd gedaan van de Decembermoorden in Suriname.  Zonder gerechtigheid is leven in vrede en vrijheid niet mogelijk was haar boodschap. De integrale toespraak vindt u hier. 

VRIJHEIDSMAALTIJD     

Het Nationaal Comite 4 en 5 Mei heeft in enkele steden vorig jaar zogenaamde Vrijheidsmaaltijden georganiseerd die positief werden ontvangen door de deelnemers. Tijdens deze maaltijd worden gesprekken gevoerd tussen tafelgenoten over het belang van herdenken en het vieren van de vrijheid. Onze stichting is van mening dat Vlissingen niet achter kon blijven bij de oproep om deze maaltijd it jaar in ten minste 100 steden te re organiseren. 
In nauwe samenwerking met WVOZorg, de Cultuurwerf en het Bevrijdingsfestival Zeeland vond in verzorgingscentrum Schelde de eerste Vlissingse Vrijheidsmaaltijd plaats. De belangstelling was groter dan waarop was gerekend maar dankzij de flexibele  opsteling van Scheldehof was dit geen probleem.
Burgemeester Bas van den Tillaar sprak de toast op de Vrijheid uit waarna de lucht en de gesprekken van start gingen. Onder de deelnemers was ook het van Randwijkcomite en mevrouw Lilian Conzalves. Aan de verschillende tafels troffen we al onze  Ambassadeurs aan, mevrouw van Montfrans, Burgemeester van den Tillaar en ir. R.Gomperts. De maaltijd, die ruim een uur duurde is voor herhaling vatbaar.

BEVRIJDINGSROUTE
Voor de derde maal organiseerde onze stichting een zogenaamde Bevrijdingsroute. Vanwege het externe koude weer op de 5e Mei verwachten we maar weinig deelnemers die het op zouden brengen de route onder leiding van een deskundige gids te lopen. Tot onze opluchting bleken een 30 tal personen de kou te trotseren om in drie groepen de route te lopen. De reacties waren evenals vorige jaren positief. Ook bij de herdenking van de Bevrijding van Vlissingen op 26 oktober zal de route onder leiding van de gidsen gelopen kunnen worden. 

KENNIS MAKEN MET STICHTING OORLOGSJAREN IN VLISSINGEN OP HET BEVRIJDINGSFESTIVAL
In een container presenteerde onze stichting, in de persoon van John Meijboom, zich op dit door 35.000 bezoekers bezochte festival. Ruim zestig gesprekken werden gevoerd en belangstellenden geïnformeerd over onze doelstelling en werkwijze. 

.

Tags:
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.