Vrijheidsmaaltijd

Vrijheidsmaaltijd

Op 5 mei a.s. wordt door onze stichting een zgn. Vrijheidsmaaltijd georganiseerd. Vanaf  13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur, in het Scheldehof, bent u van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aanmelden voor de maaltijd: info@oorlogsjarenvlissingen.nl

Update 1 mei: Inmiddels zijn er zodanig veel aanmeldingen dat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Verdere aanmeldingen zijn dus helaas niet meer mogelijk. 

De kosten bedragen 8‚50 euro pp. U wordt verzocht deze gelijktijdig met uw aanmelding te voldoen op NL23RABO0311545793 tnv de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen.

Op 5 mei vieren we dat we in 1945 bevrijd zijn. Het is de verjaardag van een ideaal: dat van verbinding. Nooit weer Duitser, Jood, Amerikaan of Rus, maar allemaal mens. Ons Nederland, het open, tolerante, vrije land dat we nu hebben, is gevormd door een rijke geschiedenis van opstaan tegen onderdrukking en onrecht, en voor vrijheid en gelijkheid. Die vrijheid moet continu bevraagd worden. Door met elkaar in gesprek te gaan, door wanneer nodig vrijheid op te eisen, en vooral door verschillen te vieren. Op 5 mei vieren wij de vrijheid door met elkaar aan tafel te gaan. Eten verbindt! Na het succes van Amsterdam (https://youtu.be/5Rlj4k2kkAY) zijn wij enthousiast geworden dit ook in Vlissingen te realiseren! 

Meer informatie over de Vrijheidsmaaltijden vindt u hier. I

De organisatie-commissie bestaat uit: Marleen Vermeer, Mieke Meijer, Jorien Minderhoud, Marjolein Felius, Hans Ventevogel en Josephine Elliot

 

 

 

No Comments

Post A Comment