Missie en activiteiten

Missie en activiteiten van de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen

De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen is actief op een aantal terreinen. Bij de oprichting was dit bijdragen aan de herdenking op Uncle Beach. Gedurende vele jaren werd deze herdenking georganiseerd door het Comité Bevrijding Vlissingen. Dit Comite werd in 1958 opgericht op initiatief van de gemeenteraad en werd door burgemeester mr. B. Kolff geïnstalleerd. Het bestond bij de oprichting uit een aantal burgers van Vlissingen en enkele ambtenaren van de gemeente. In 1982 traden Leon Dewitte en Hans Koeman toe tot het Comité en bleven daarin actief totdat het Comité opging in de stichting. Het Comité ging in 2016 op in onze stichting. Voor de verdere samenstelling zie ‘Organisatie’. De herdenking wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag die het dichtst ligt bij de Bevrijdingsdag 3 november. Het gemeentebestuur besloot in 2016 dat zij de herdenking op dezelfde dag wenste te houden als die van de herdenking op de Sloedam. In 2019 is dit 26 oktober.

• Oorlogsmonumenten. Het beschrijven van alle Oorlogsmonumenten die ter herinnering aan de oorlog in Vlissingen zijn opgericht en in stand worden gehouden. De gegevens van alle monumenten zijn verzameld en worden op de website vermeld.

• Roll of Honour met namen van gesneuvelden. De stichting streeft naar het plaatsen van deze Roll of Honour op de herdenkingslocatie Uncle Beach met daarop vermeld alle namen van de 60 in Vlissingen gesneuvelde geallieerde militairen. De Roll of Honour hoopt de stichting te kunnen onthullen in het Jubileumjaar 2019.

• Educatie. Het is van het grootste belang dat ook jongere generaties leren wat zich in Vlissingen in 1940-1945 heeft afgespeeld en wat de gruwel is die oorlog met zich meebrengt. En met name leren wat een hoge prijs Vlissingen betaald heeft in de oorlogsjaren. Leerlingen van het middelbaar onderwijs worden betrokken bij de bevrijdingsherdenking en in overleg met het onderwijs is een leskist samengesteld.

• Website Deze website dient als drager van informatie over de oorlogsgeschiedenis van Vlissingen in de breedste zin van het woord. Middels een link wordt verwezen naar het Stedelijk Archief van Vlissingen en andere relevante archieven en instellingen. In ieder geval komen aan de orde:

  • Informatie over militaire organisaties die bij de bevrijding waren betrokken
  • Informatie over verzetsgroepen en verzetsstrijders
  • Publicaties 
  • Jodenvervolging in Vlissingen
  • Koopvaardij

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een ‘ketting’ van plaatsen en regio’s die op de Weg naar Bevrijding lagen. Daarmee wordt bedoeld de route die de geallieerden vanuit Normandië naar Berlijn hebben afgelegd. De zogenaamde Liberation Route. Op deze locaties kunnen informatiepalen worden geplaatst.