Oorlog

Oorlog in Vlissingen

Het bijzondere aan de oorlogsjaren in Vlissingen is dat er van Mei 1940 tot aan de bevrijding in november 1944 oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Dat begon met de strijd van de Franse strijdkrachten in Zeeland gedurende de meidagen van ’40. Het eindigde met het veroveren van Vlissingen en de rest van Walcheren als speerpunt in de Slag om de Schelde (september-november 1944) Daar tussendoor tientallen bombardementen op delen van de stad. De scheepswerf De Schelde, het piepkleine vliegveldje en de haven waren de belangrijkste doelen. Het leven in schuilkelders en evacuatie waren doodnormale zaken. Zeker nadat Hitler Vlissingen tot Festung in de Atlantikwall had aangewezen en een groot deel van de stad onbewoonbaar was verklaard.

 

Een overzicht van de bombardementen hopen we in 2019 te kunnen plaatsen.

 

Ook zal stil gestaan worden bij de rol van de Willem Ruys en de Kon.Mij De Schelde.

IMG_0078-vintage