OPERATION INFATUATE, DE AANVAL OP VLISSINGEN

OPERATION INFATUATE, de aanval op Vlissingen

Recensie Ad But

Met het verslag van de geallieerde aanval op Vlissingen, vanaf 1 november 1944, heeft de auteur Edwin Tilroe een waardevol document toegevoegd aan de vele beschikbare informatie over de cruciale periode van de bevrijding van Walcheren. Hij heeft kans gezien een bijna van-uur-tot-uur-reportage toe te voegen aan de diverse standaardwerken die, meestal in wat officiëlere taal en veelal gebaseerd op vanuit de hogere legerregionen beschikbare rapporten, inmiddels de bibliotheken in de loop der decennia hebben gevuld.

Tilroe heeft door middel van gedegen archiefonderzoek allerlei zeer relevante informatie verzameld en deze verwerkt in een uiterst plezierig leesbaar boekje. Hij heeft zich daarbij voornamelijk gericht op de acties van het Nr.4 Commando, een landmachtonderdeel dat in de Britse marinetraditie nogal onderbelicht bleef. In zijn boek geeft de auteur een kort overzicht van de tocht van Normandië naar Walcheren, de operatie om de Westerschelde bevaarbaar te maken via operaties in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland en de luchtbombardementen op Walcherse zeedijken om het eiland te inunderen. En dan komt ‘onze’ D-Day: 1 november 1944, de nacht van de invasie vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar de Slikhaven naast de Oranjemolen.

Vanaf daar neemt Tilroe de lezer mee met de commando’s op de bevrijdingstocht van straat naar straat om de bezetter uit de stad te jagen. In korte hoofdstukken toont hij de problemen van de verschillende obstakels die overwonnen moesten worden, de ellende waarin de soldaten terecht kwamen doordat in de voorgaande vier oorlogsjaren de bezetter alle mogelijkheden had benut om van Vlissingen een uiterst gevaarlijke Festung te maken, de moeilijkheden door gebrekkige communicatie, en ook nog eens het gegeven dat sommige eenheden behalve onder het vijandelijk vuur ook onder het zogenaamde ‘friendly fire’kwamen te liggen.

Wat dit verslag zo goed leesbaar maakt, is de afwisseling van de voortgangstekst met bijzondere persoonlijke verhalen van de toenmalig betrokkenen. In gevarieerde anderskleurige kaders zijn deze teksten te lezen, waarmee de zwaarte van het thema soms wordt onderbroken, maar altijd weer het menselijke element wordt getoonzet. Voeg daarbij de fraaie, veelzeggende foto’s en het zal duidelijk zijn dat Tilroe een mooie bijdrage heeft geleverd aan een geschiedenis die na 75 jaar eindelijk in de belangstelling staat.

Met de uitgebreide verantwoording van foto’s, bronnen, commandostructuren, rangen en een woordenlijst, heeft Tilroe een goed gedocumenteerd verslag geschreven, waar de geïnteresseerde lezer een plezierig leesmoment aan kan beleven. Als amuse een kort citaat (blz. 55, de inname van Hotel Britannia):

“De gangen in het hotel zijn gevuld met rook. Deels veroorzaakt door de brandstichting door de Duitsers, maar ook door de gebruikte rookgranaten van de 7/9 Royal Scots. De rookgranaten bevatten fosfordelen, waardoor er meerdere vuurhaarden zijn ontstaan. Het duurt niet lang meer voordat het hotel in een vlammenzee verandert. Lt. Beveridge en Lt.Cameron bevinden zich nog in het hotel. Lt. Rose ligt nog steeds in dekking onderaan de dijk. Langs de berm van de dijk, in de loopgraven, zijn vijandelijke machinegeweernesten nog steeds actief. Naar Lt. Rose toegaan is onmogelijk. Chaos. Een paar meter ten westen van het hotel staat een grote bunker. Buiten bereik van het mitrailleurvuur. (…) Bij de bunker schiet Lt. Beveridge de schildwacht neer. Het lijkt een goede plek om hun volgende plan te overdenken.”

Edwin Tilroe: Operation Infatuate,de aanval op Vlissingen,1 november 1944. November 2019, uitgave in eigen beheer. 75 pag. Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel ’t Spui en de andere boekhandels op Walcheren.