Organisatie

Bestuur

Jaapnieuw4JPG

``Ik wil voorkomen dat met het uitsterven van de echte bevrijders de gedachte post vat dat herdenken niet meer hoeft ”

Jaap Ventevogel

Voorzitter

Jaap Ventevogel (1943) was betrokken bij tal van verenigingen en organisaties in Vlissingen en daarbuiten. Van beroep  was hij Makelaar in Assurantiën en pensioenadviseur (1970-1982). Daarnaast  raadslid van Vlissingen, statenlid en gedeputeerde van Zeeland (1970-1991). Vervolgens adviseur en (interim) bestuurder (1991-2006).

Marianne Stijnman nieuw5

``Betrokken om te beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is``

drs. Marianne J.A. Reinders-Stijnman

Secretaris

Marianne Reinders-Stijnman (1958) studeerde geschiedenis in Utrecht. Zij heeft diverse bestuurlijke functies gehad in organisaties en verenigingen. Daarnaast is zij 20 jaar raadslid geweest in Vlissingen. Zij startte haar loopbaan in 1984 bij de PZC, maakte de overstap naar public relations en werkt sinds 1991 bij Emergis en zijn rechtsvoorganger PZZ. Momenteel in de functie van manager sociaal domein en forensische zorg.

MJJ_Janssens_CDA1

``Zeker ook in deze tijd is vrede en respect hebben voor elkaar belangrijk, en iets wat we willen doorgeven``

Maarten Janssens MAC

Penningmeester

Is financieel directeur van het Veiligheidscentrum Zeeland en voorzitter van de centrale examencommissie van de HZ University of Applied Sciences en burgercommissie-lid van de provincie Zeeland. Woont sinds 2008 met zijn gezin in Vlissingen, en voelt zich betrokken bij Zeeland en in het bijzonder Vlissingen wat zich uit in het vervullen van verscheidene bestuurs- en toezichtsfuncties.

Vergoeding bestuursleden

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 3, lid 5, van de statuten.

jankoopman1

``In mijn familie was de oorlog was altijd aanwezig. Dwangarbeid, verzet, blijvende invaliditeit en omkomen door het geweld; het was er allemaal, op de achtergrond, maar zichtbaar of voelbaar``

Jan Koopman

Vice-voorzitter

Geboren in Den Haag (1953), (Zeeuwse ouders), opgegroeid in Hilversum en in 1977 in Zeeland komen wonen. Ik was lange tijd werkzaam als projectleider binnen de hulpverlening en het speciaal onderwijs. Daarnaast ben ik actief als ( pop) muzikant en van daaruit heb ik verschillende advies- en bestuursfuncties gehad bij culturele organisaties. Ik ben een aantal jaren lid geweest van de gemeenteraad van Vlissingen voor de PvdA.

EpJan1

``Oorlogsjaren zijn belangrijk om door te geven, zodat je weet wat er in je omgeving is gebeurd``

Epjan Kwast

Bestuurslid

Ik ben Epjan Kwast en wil dit graag aan jongeren vertellen en hen betrekken bij dit gebeuren. Daarom kom ik op scholen om met leerlingen dit te bespreken en hen als ze dat willen, betrekken bij de herdenking bij Uncle Beach. Ze maken dan een gedicht of helpen mee om de kransen aan te reiken. Op deze manier voelen ze nog meer wat er zich bij de bevrijding van Vlissingen heeft afgespeeld.

Rens Flipse

``Interesse in de historie van Vlissingen en omstreken en het overbrengen van deze kennis aan de jongere generatie. “

Rens Flipse

Bestuurslid

Rens Flipse (1950), opleiding Scheepswerktuig-kundige. Van beroep was hij manager in de olie- industrie in binnen- en buitenland. Nu de interesse in de historie van Vlissingen en omstreken en het overbrengen van deze kennis aan de jongere generatie. “

Communicatie

John Meijboom

John Meijboom

Webmaster

Kees de Rijke

Kees de Rijke

Vrienden

Josephine Elliott

Josephine Elliot kleiner1

Steunbetuigers

Steunbetuiging oud raad- en bestuurleden: “Wij willen de geschiedenis en kennis over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog blijvend in herinnering houden, ook voor toekomstige generaties. Daarom steunen wij de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen. Zo willen wij mede bijdragen om nieuwe oorlogen helpen te voorkomen”.  Klik op het plaatje.

Vriend worden/doneren?

Ambassadeurs

burgvlissmechteldjansen 2

“Deze verwoestende periode mag nooit vergeten worden, maar moet keer op keer verteld worden``

drs. A.R.B. van den Tillaar

Burgemeester van Vlissingen

“Vlissingen heeft in haar geschiedenis veel oorlog en geweld moeten doorstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft waarschijnlijk geen enkele stad in Nederland meer geleden dan Vlissingen. Overal in de stad zijn de littekens te zien. Zo staan overal nog bunkers, is het oude historische centrum gedurende de oorlog zwaar beschadigd en is het Nollebos door de inundatie veranderd in een krekenlandschap. Deze verwoestende periode mag nooit vergeten worden, maar moet keer op keer verteld worden. De Tweede Wereldoorlog is namelijk een onlosmakelijk deel van wat Vlissingen nu is”.

Willemien300x300

``Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrede al evenmin. Onze kinderen en kleinkinderen moeten we vertellen over wat er in het verleden is gebeurd in hun land, in hun stad``.

Willemien van Montfrans

Oud burgemeester van Veere en Katwijk en oud-voorzitter Nationaal Comite Herdenking 4 en 5 mei

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrede al evenmin. Onze kinderen en kleinkinderen moeten we vertellen over wat er in het verleden is gebeurd in hun land, in hun stad. Zij zijn de toekomst. Jaren in de vuurlinie, de vernieling en verwoesting, de wetteloosheid, alles hoort daarbij. En dan tenslotte de oorlog om de Schelde. En de bevrijding. Onze bevrijding was alleen mogelijk door dat onbekenden uit andere landen de verschrikkelijke strijd zijn aangegaan. Dat heeft ook velen van hen het leven gekost. Dat verleden, met de wederopbouw daarna, is onverbrekelijk verbonden met de vitale stad van vandaag.”

isGompers 300×300

``George Santayana zei in 1905: Hij die zich het verleden niet herinnert is gedoemd om die te herhalen``.

Ir R.J. Gomperts

Oud-directeur Pechiney te Vlissingen-Oost.

“George Santayana zei in 1905: Hij die zich het verleden niet herinnert is gedoemd om die te herhalen.
Dit geldt ook voor de geschiedenis van het oorlogsverleden van Vlissingen.
Door de gebeurtenissen in Vlissingen tijdens de oorlog te blijven herdenken wordt het leed dat in die tijd is geleden levendig gehouden en is de kans dat dit opnieuw geschied kleiner dan wanneer wij dit helemaal vergeten.
Er is in die tijd veel leed geschied, de stad is zwaar gebombardeerd, velen moesten worden geëvacueerd, de Joodse bewoners zijn allen afgevoerd naar vernietigingskampen en al hun bezittingen zijn hun afgepakt.

Werkgroepen

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door de volgende werkgroepen.

Historische Documentatie

Léon Dewitte (voorzitter)

Rens Flipse
Truus Ventevogel
Hans Sakkers
Niek Peters
Adviseur: Ad Tramper gemeente –archivaris (schuift aan op grond van de agenda)

Website

Ineke Herbers
Marianne Reinders-Stijnman
Jaap Ventevogel
Jo de Ridder
Kees de Rijke

Herdenking Bevrijding Vlissingen

Epjan Kwast
Jo de Ridder
Pieter Ventevogel

Educatie

Epjan Kwast
Jo de Ridder
Ineke Herbers
Michelle Roose

Vrijwilliger worden?