Organisatie

Bestuur

jankoopman1

``In mijn familie was de oorlog altijd aanwezig. Dwangarbeid, verzet, blijvende invaliditeit en omkomen door het geweld; het was er allemaal, op de achtergrond, maar zichtbaar of voelbaar``

Jan Koopman

Voorzitter

Geboren in Den Haag (1953), (Zeeuwse ouders), opgegroeid in Hilversum en in 1977 in Zeeland komen wonen. Ik was lange tijd werkzaam als projectleider binnen de hulpverlening en het speciaal onderwijs. Daarnaast ben ik actief als ( pop) muzikant en van daaruit heb ik verschillende advies- en bestuursfuncties gehad bij culturele organisaties. Ik ben een aantal jaren lid geweest van de gemeenteraad van Vlissingen voor de PvdA.

Cor van Honk

Nadere info volgt zsm

Cor van Honk

Secretaris

Dr. C.G.J. (Cor) van Honk, geboren in 1952 te Heerlen.

Nadere info volgt zsm

Wim Meijer2

In mijn Amsterdamse jeugd was de oorlog nooit ver weg door de vele littekens bij familieleden en
vrienden. De boodschap blijft: Dit nooit meer!

Wim Meijer

Penningmeester

Drs. W. (Wim) Meijer, geboren (1951) en getogen in Amsterdam. Studeerde in deze stad politicologie. Sinds 1981 woonachtig in Vlissingen. Voor zijn pensionering werkzaam bij de provincie Zeeland. Maatschappelijk actief (geweest) in diverse organisaties, vooral in bestuurlijke functies. Heeft nu meer tijd voor een van zijn interesses: de geschiedenis van Vlissingen.

Hans Ventevogel1

``De verschrikkingen van oorlogen moeten altijd doorgegeven worden en vandaar mijn interesse in dit werk``.

Hans Ventevogel

Vice-voorzitter

Hans Ventevogel, geboren en opgegroeid in Vlissingen. Zoals zo velen vertrokken voor studie en opleidingen. Voornamelijk actief geweest in hotel restaurantbranche, waarvan de laatste 25 jaar in Zeeland. Actief geweest in branche organisatie. Vlissingen blijft trekken, met verleden, heden en toekomst. Wil hier mijn bijdrage aan leveren.

Cor Zuiddam

Bestuurslid van de Stichting betekent voor mij herdenken, herinneren en waarschuwen voor herhaling van oorlogsgeweld, vervolging en moord op Joden, zigeuners, e.a. groeperingen.

Cor Zuiddam

Bestuurslid

Drs. Cor Zuiddam, opgegroeid in een ondernemersmilieu. Na de studie bedrijfseconomie managementfuncties in het bedrijfsleven. Vanaf 1979 onderwijsfuncties economisch beroepsonderwijs en diverse bestuurlijke functies op verschillende sociaal- en culturele terreinen. Altijd getracht een goed evenwicht tussen werkkring en maatschappelijke bijdrage te realiseren.

Epjan Kwast

``Oorlogsjaren zijn belangrijk om door te geven, zodat je weet wat er in je omgeving is gebeurd``

Epjan Kwast

Bestuurslid

Ik ben Epjan Kwast en wil dit graag aan jongeren vertellen en hen betrekken bij dit gebeuren. Daarom kom ik op scholen om met leerlingen dit te bespreken en hen als ze dat willen, betrekken bij de herdenking bij Uncle Beach. Ze maken dan een gedicht of helpen mee om de kransen aan te reiken. Op deze manier voelen ze nog meer wat er zich bij de bevrijding van Vlissingen heeft afgespeeld.

Rens Flipse

``Interesse in de historie van Vlissingen en omstreken en het overbrengen van deze kennis aan de jongere generatie. “

Rens Flipse

Bestuurslid

Rens Flipse (1950), opleiding Scheepswerktuig-kundige. Van beroep was hij manager in de olie- industrie in binnen- en buitenland. Nu de interesse in de historie van Vlissingen en omstreken en het overbrengen van deze kennis aan de jongere generatie. “

Vergoeding bestuursleden

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 3, lid 5, van de statuten.

John Meijboom, communicatie
John Meijboom
Kees de Rijke, webmaster
Kees de Rijke
Josephine Elliott, vrienden
Josephine Elliot kleiner1

Steunbetuigers

Steunbetuiging oud raad- en bestuurleden: “Wij willen de geschiedenis en kennis over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog blijvend in herinnering houden, ook voor toekomstige generaties. Daarom steunen wij de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen. Zo willen wij mede bijdragen om nieuwe oorlogen helpen te voorkomen”.  Klik op het plaatje hieronder.

Vriend worden/doneren?

Ambassadeurs

burgvlissmechteldjansen 2

“Deze verwoestende periode mag nooit vergeten worden, maar moet keer op keer verteld worden``

drs. A.R.B. van den Tillaar

Burgemeester van Vlissingen

“Vlissingen heeft in haar geschiedenis veel oorlog en geweld moeten doorstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft waarschijnlijk geen enkele stad in Nederland meer geleden dan Vlissingen. Overal in de stad zijn de littekens te zien. Zo staan overal nog bunkers, is het oude historische centrum gedurende de oorlog zwaar beschadigd en is het Nollebos door de inundatie veranderd in een krekenlandschap. Deze verwoestende periode mag nooit vergeten worden, maar moet keer op keer verteld worden. De Tweede Wereldoorlog is namelijk een onlosmakelijk deel van wat Vlissingen nu is”.

Willemien300x300

``Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrede al evenmin. Onze kinderen en kleinkinderen moeten we vertellen over wat er in het verleden is gebeurd in hun land, in hun stad``.

Willemien van Montfrans

Oud burgemeester van Veere en Katwijk en oud-voorzitter Nationaal Comite Herdenking 4 en 5 mei

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrede al evenmin. Onze kinderen en kleinkinderen moeten we vertellen over wat er in het verleden is gebeurd in hun land, in hun stad. Zij zijn de toekomst. Jaren in de vuurlinie, de vernieling en verwoesting, de wetteloosheid, alles hoort daarbij. En dan tenslotte de oorlog om de Schelde. En de bevrijding. Onze bevrijding was alleen mogelijk door dat onbekenden uit andere landen de verschrikkelijke strijd zijn aangegaan. Dat heeft ook velen van hen het leven gekost. Dat verleden, met de wederopbouw daarna, is onverbrekelijk verbonden met de vitale stad van vandaag.”

isGompers 300×300

``George Santayana zei in 1905: Hij die zich het verleden niet herinnert is gedoemd om die te herhalen``.

Ir R.J. Gomperts

Oud-directeur Pechiney te Vlissingen-Oost.

“George Santayana zei in 1905: Hij die zich het verleden niet herinnert is gedoemd om die te herhalen.
Dit geldt ook voor de geschiedenis van het oorlogsverleden van Vlissingen.
Door de gebeurtenissen in Vlissingen tijdens de oorlog te blijven herdenken wordt het leed dat in die tijd is geleden levendig gehouden en is de kans dat dit opnieuw geschied kleiner dan wanneer wij dit helemaal vergeten.
Er is in die tijd veel leed geschied, de stad is zwaar gebombardeerd, velen moesten worden geëvacueerd, de Joodse bewoners zijn allen afgevoerd naar vernietigingskampen en al hun bezittingen zijn hun afgepakt.

Werkgroepen

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door de volgende werkgroepen.

Historische Documentatie

Léon Dewitte (voorzitter)

Rens Flipse
Truus Ventevogel
Hans Sakkers
Niek Peters
Adviseur: Ad Tramper gemeente –archivaris (schuift aan op grond van de agenda)

Website

Ineke Herbers
Marianne Reinders-Stijnman
Jaap Ventevogel
Jo de Ridder
Kees de Rijke

Herdenking Bevrijding Vlissingen

Epjan Kwast
Jo de Ridder
Pieter Ventevogel

Educatie

Epjan Kwast
Jo de Ridder
Ineke Herbers
Michelle Roose

Vrijwilliger worden?