The Battle of the Scheldt

Het aandeel van de Canadezen in de bevrijding van Walcheren was groter dan gedacht. Meer dan 350 stuks zware artillerie namen met succes vanuit Breskens e.o. de zware bunkers onder vuur. Ook werd de vraag beantwoord of men anno 2018 een zelfde operatie zou uitvoeren. Het antwoord was duidelijk: NEE!

Hieronder de dia-presentatie van de Defensie Attaché van de Canadese Ambassade in Nederland Colonel Tim Young, 26 oktober 2018