Financiers

Funding

De activiteiten van de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen kunnen slechts uitgevoerd worden door maatschappelijk betrokken burgers als bestuurder of vrijwilliger en met financiële steun van:
• fondsen en maatschappelijke instellingen
• sponsoring
• donaties
• subsidies van overheden voor specifieke doelen

anbi

ANBI

U kunt ons werk steunen door:

• Sponsoring van uw bedrijf
• Steunpilaar
• Donateur

Per 3 augustus 2016, dus met terugwerkende kracht, is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze erkenning kunt u uw bijdrage in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

“Deze verwoestende periode mag nooit vergeten worden, maar moet keer op keer verteld worden”

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen